Desktop Schools Popup

Select a School

Welcome to Falcon Ridge Middle School

SPRING & SUMMER 2021

Educational Benefits
Support Falcon Ridge Middle School (FRMS) by completing this application.  Each one provides additional educational funds for programs
 
Beneficios educativos
Apoye a la escuela primaria Falcon Ridge Middle School (FRMS) completando esta solucitud.  Cada una de las solicitudes proporciona fondos fondos educativos para programas
 
Gunooyinka Waxbarashada
Taageer Dugsiga Hoos ee Falcon Ridge Middle School (FRMS) adiga oo buuxinaya arjigan.  Qof kastaa waxa uu keenaa deeq waxbarasho oo dheeraad ah oo barnaamijyada ah
 
Gold QR code for scanning

www.district196.org/edbenefits

 

Blue QR code for scanning

www.district196.nutrisclice.com

Online Menus
Find out what is being served.
 
Menu en linea
Conozca lo que se servira
 
Muujinta Onleynka ah
Wax aad ogaataa waxa la bixinayo
Free Summer Feeding Sites
Children 18 and under eat for free
 
Sitios de alimentacion gratuitos durante el verano
Los jovenes de 18 anos o menos comen gratis
 
Goobo Cunto Oo Bilaash ah oo Xagaaga ah
Caruurta 18 jirka iyo wixii ka yar bilaash aya wax ku cunmayaan
Green QR code for scanning

www.district196.org/about/summer-learning/summer-meals

Salmon colored QR code for scanning

www.district196.org/meals

Nutrition Services
All about the Nutrition Services Department
 
Servicios de Nutricion
Todo sobre la nutricion Departamento de Servicios de Nutricion
 
Adeegyada Nafaqada
Dhamaan macluumaadka ku saabsan Waaxda adeegyada Nafaqada
District196 Nutrition Services 651-683-6957